Vi gör design för digitala affärer

Vi i Whiteport® skapar digitala produkter med fokus på kundupplevelse och interaktion. Under flera år har vi utvecklat en vår egen metod för att underlätta innovation och samarbete inom interaktiva projekt.

Whiteport® är en design- och konceptbyrå med grym koll på köpbeteenden i digitala kanaler. Vi driver konceptuell utveckling och formger e-handelsplatser, websajter och appar. Nyckeln till framgångarna ligger i vår egen metodik, som bygger på att utnytja kraften hos handlitade skisser för att effektivisera kommunikationen inom interaktiva projket. Metoden gör processen konkret och engagerar kunden och gör designprocessen enkel att följa.

Vi arbetar med allt från innovativa start-ups till väletablerade varumärken. Vi har skapat vår ege webb app som låter vem som helst publicera och förklara sina interaktiva konept i scenarier och interaktiva storyboards. Vi är generösa med vår kunskap och erbjuder inspirerande föreläsningar och skräddarsydda utbildningar i allt vi kan.

back to top